Home

Congres: "Kwetsbaarheid en herstel, hoe zit het nu echt?"

Ben jij erbij?

Datum: Vrijdag 29 september 2017

Tijd: 09:00 – 17:00 uur
Waar: Connexion Point Amersfoort
Wie: Congres georganiseerd door het Specialistisch Centrum
Ontwikkelingsstoornissen van Dimence

We zijn allemaal druk met onze geestelijke en fysieke gezondheid: mindfulness, hardlopen, wandelen, gezond eten. De media staat er vol van. In deze tijd van ‘leefstijl’ lijkt herstel een ‘must’. De initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond en beconcurreren elkaar om effectiviteit. Maar wat blijft over voor die kwetsbare mens die maar niet kan herstellen? Hoe verhoudt die kwetsbaarheid zich tot herstel? Wat kunnen we nog bieden als herstel niet lukt? Op het congres Zelfmanagement bij autisme. Kwetsbaarheid en herstel: hoe zit het nu echt? staan deze vragen centraal.

Aanmelden: kosten 295 euro.

Wat kunt u die dag verwachten? 

De ochtend 

Professor Andries Baart licht aan de hand van zijn presentietheorie- en benadering, toe wat een medemens altijd nodig heeft; ook als er geen herstel mogelijk is.Daarnaast vertelt Angela Uijtdewilligen, secretaris van het landelijke Schakelteam, hoe in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de Ministeries van VWS en V&J gewerkt wordt aan oplossingen voor de problematiek rond personen met verward gedrag. Zij staat stil bij dilemma’s als de weerbarstige chroniciteit die zich niet laat vangen in georganiseerde programma’s. Deze plenaire bijdragen worden geflankeerd door een korte beschouwing vanuit het perspectief van autisme door onze collega’s van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen van Dimence. Vooraf introduceert de dagvoorzitter professor Gerrit Glas een praktisch model wat de relaties tussen stoornis, de patiënt en de professional in een contextueel kader plaatst. 

De middag

Na de lunch start  Jan Willem de Graaf, Lector Brain & Technology bij Saxion Hogescholen over kwetsbaarheid vanuit eigen ervaring.  Vervolgens worden in het programma verschillende kanten belicht van het leven met autisme. en twee workshoprondes die het thema kwetsbaarheid en herstel bij autisme toespitsen op: verslaving, sociaal-emotioneel functioneren, sociale interactie en systemen.

 

Accreditaties is toegekend:

Nederlands Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Nascholing psychiatrie 5 punten

Accreditatiebureau - FGzPt  Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog  6 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals  Scholing GGZ 6 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing SPV 6 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 6 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 6 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 6 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 6 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 6 punten

Inschrijven