U bent hier

Sprekers

 

 

Gerrit Glas, dagvoorzitter

Gerrit Glas

Gerrit Glas is psychiater en opleider psychiatrie in de Dimence Groep. Hij is daarnaast houder van de Dooyeweerd leerstoel voor christelijke filosofie (faculteit geesteswetenschappen, VU, Amsterdam) en hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen (VUmc, Amsterdam).

In de Dimence Groep is hij verbonden aan het specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen Lorna Wing. 

Jan Willem de Graaf, spreker vanuit eigen ervaring

Jan Willem werkt al ruim 6 jaar bij de Academie Mens en Arbeid (AMA) van Saxion University of Applies Sciences. Eerst als hoofddocent neuropsychologie en biopsychologie en de laatste vijf jaar als manager AMA Kennistransfer.

Naast klinisch (neuro) psycholoog is Jan Willem eveneens opgeleid in artificiële intelligentie en functieleer. Zijn promotie heeft hij gedaan bij de Rijks Universiteit Groningen in '92-'98. Voordat Jan Willem bij Saxion kwam werken heeft hij leidinggevende functies vervuld in diverse zorginstellingen.

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart, Keynote spreker

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart, Keynote spreker

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie in Amsterdam, specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie en promoveerde in de wijsbegeerte. Hij was lange tijd werkzaam in het maatschappelijk activeringswerk.

Sinds 1991 is hij tevens bijzonder hoogleraar, van 1991-2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Presentie en Zorg, van 2007 – 2012 aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en van 2012-2015 had hij dezelfde leeropdracht aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Hij is tevens hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika. Sinds 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie.

Voor een overzicht van zijn publicaties zie www.andriesbaart.nl

Angela Uijtdewilligen, Keynote spreker

Angela Uijtdewilligen

Angela Uijtdewilligen is sinds 1 november 2016 secretaris van het Schakelteam mensen met verward gedrag en helpt, vanuit deze rol, mee aan de realisering van een goed werkende aanpak voor de zorg, opvang en ondersteuning van mensen met verward gedrag in alle gemeenten. In de vijf jaar daaraan voorafgaand heeft zij gewerkt als directeur bestuurlijke en politieke zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarvoor heeft zij verschillende functies vervuld binnen ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en later Infrastructuur en Milieu (I&M). Zij heeft sociale geografie gestudeerd aan Katholieke Universiteit Nijmegen.

Toon Walravens

Toon Walravens: o.a. Ambassadeur GroeiRijk GGzE/ Lid Schakelteam personen met verward gedrag/ Lid van Long Term Forensic Psychiatry Europe Cost project

De ingrediënten voor herstel zijn eenvoudig te benoemen: moed, worsteling, dapper, lef, inzicht, liefdevol, groei, ontwikkeling, uitzicht, op tijd stilstaan, woorden, welkom, tevreden, verdriet, hoop, teleurstelling, relaties, kleine stappen met grote gevolgen, vallen en opstaan, gevoelens, aanwezig, gelijkwaardig, mensen, humaan, kwetsbaar en weerbaar, omgeving, samen, krachtig, jij en ik is wij. DE MAATSCHAPPIJ ZIJN WIJ!!

Daar kan ik als Toon Walravens wat mee. Vanuit mijn rol als mens, ervaringsdeskundige en als mens die zelf ooit van al deze herstelingrediënten heeft mogen proeven.